How to Root your Android Mobile Phones

I am not responsible for any damage in your phone after you use this method of rooting android devices.

Mga Paalala
1. Hindi ko po pananagutan ang anumang magiging problema ng inyong android devices kung ito ay magkaroon ng anumang problema o sira pagkatapos gawin ang rooting method.
2. Huwag i-root ang anumang android devices kung ito ay sakop pa ng warranty dahil maaaring ito ay mawala o hindi na magiging sakop kapag nasira oras na naisagawa ang pagro-root
3. Sunding maigi ang instruction upang maiwasan ang anumang problema sa pagro-root ng android device
4. The risks of rooting your android devices (Click Here)

Mga dapat na ihanda sa pagro-root ng Android Devices

Computer, Internet Connection, WiFi, Andorid Phone/Tablet, USB Connector
Download Here

Download Here

1. Download Mobogenie in your Computer  and install

capture-20140110-190959

2. Open Mobogenie

capture-20140110-191213

3. Connect your Android Phone to your computer using the USB Cable (Be sure that your phone is in Allow Debug Mode – Photo Below)

————————————————

capture-20140110-192034

4. Be sure that your phone is 100% Connected in Mobogenie

After you connect the android device to Mobogenie App Click the “OneClick Root”

capture-20140110-192034

After you click the “Oneclick Root” (Photo Below)

capture-20140110-193037

Click “Root now”

plw

Wait until “Root Succeeded” (Photo Below)

root success

After this close the Mobogenie and disconnect your phone in the computer

———————————————————————–

Connect your phone in WiFi and Download Root Checker 

Photo Credit to Root Checker by: joeykrim
Click the image to Download
-We Recommend to Download the PRO Version-

* Open the “Root Checker App” and Click “Verify Root”

shot_2014-01-09_14-49-45

After you verified download the “SuperSU” Application

Photo Credit to: SuperSU by Chainfire
Click the image to Download
-We recommend to download the PRO Version-

“Now your phone is 100% Successfully Rooted”

You can use other One Click Root Software Like

Photo Credit to SRS Root

SRS Root for Android Device (Download Here),

Photo Credit to OneClickRoot

OneClickRoot (Download Here) and

Photo Credit to Kingo App

Kingo App  (Download Here)

Difference between rooted and unrooted android phones

Click Here

This method of rooting is 100% tested in DTC Android Device, Firefly Android Device, My Phone Android Device, Cherry Mobile Android Devices and HTC Android Devices.

Send to me your feedback if this method is working in your Android Device

Advertisements